Spowiedź

„Wieczorem owego pierwszego dnia... przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł (do Apostołów): „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23)

 

W sakramencie pokuty i pojednania (spowiedzi) Bóg, przez posługę kapłana, przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym. Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 19-23). Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłańskiego. Aktami penitenta są: żal za grzechy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie.


Skutki duchowe sakramentu pokuty:

  • pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
  • pojednanie z Kościołem;
  • darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
  • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
  • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
  • wzrost sił duchowych do walki ze złem.

Jeżeli chcesz się wyspowiadać w naszej kaplicy pamiętaj, że:

  • ksiądz spowiada w niedziele i święta podczas Mszy Świętej;
  • w dni powszednie ksiądz spowiada przed i po Mszy Świętej;
  • w pierwsze piątki miesiąca ksiądz spowiada od 17.00 do 17.45 i od 18.30 do 19.00;
  • można się umówić indywidualnie na spowiedz.