Małżeństwo

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!" (Mt 19, 4b-6)


Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron; na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie.


Do istoty małżeństwa należy:

 • jedność;
 • nierozerwalność;
 • otwartość na przyjmowanie życia.

Jeżeli chcesz przygotować się i przyjąć sakrament małżeństwa w naszej parafii pamiętaj, że:

 1. Ustalić termin ślubu
 2. Odbyć konferencje przedmałżeńskie w naszej parafii po zebraniu się grupy lub indywidualnie
 3. Z poradni przedmałżeńskiej musisz skorzystać w jednym z ośrodków warszawskich.
 4. Trzy miesiące przed ślubem zgłosić do parafii narzeczonej lub narzeczonego z aktualnymi (ważnym tylko trzy miesiące) odpisami aktu chrztu w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi
 5. Odbyć spowiedź przedślubną (pierwszą – po spisaniu protokołu przedślubnego; drugą – przed ślubem)
 6. Jeżeli zawierane jest małżeństwo konkordatowe zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (nie wcześniej jak trzy miesiące przed terminem ślubu) w celu otrzymania zaświadczenia o stanie wolnym.
 7. Po wygłoszeniu zapowiedzi zgłosić się ponownie do parafii, gdzie spisano protokół przedślubny z zaświadczeniem o wygłoszeniu zapowiedzi i z zaświadczeniami z USC oraz danymi świadków (imię, nazwisko, wiek, adres), w celu spisania Aktu Ślubu i uzgodnienia szczegółów ceremonii ślubnej
 8. Jeżeli ślub ma się odbyć w kościele poza parafią własną narzeczonych, należy uzyskać w kancelarii, gdzie sporządzony był protokół przedślubny, licencję upoważniającą do pobłogosławienia małżeństwa w wybranym przez narzeczonych kościele.