Namaszczenie chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone". (Jk 5, 14-15)


Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością. Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować wielokrotnie – za każdym razem, kiedy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.


Skutki sakramentu namaszczenia chorych:

  • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła,
  • umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,
  • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,
  • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,
  • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich chce przyjąć sakrament chorych pamiętaj, że:

  • w ramach duszpasterstwa chorych i osób w podeszłym wieku raz w miesiącu są wizyty domowe;
  • raz w miesiącu jest sprawowana Msza Św. w domach opieki dla osób starszych;
  • raz w roku w ramach Dnia Chorego sakrament chorych jest udzielany w sposób uroczysty w połączeniu ze Msza Świętą i błogosławieństwem tzw. lourdzkim;
  • można indywidualnie zaprosić księdza do domu.