Eucharystia

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne..." (J6, 51. 54)


Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła.

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę". Po wieczerzy wziął kielich mówiąc: „Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana".


Celebracja Eucharystii obejmuje:

 • głoszenie słowa Bożego;
 • dziękczynienie składane Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna;
 • konsekrację chleba i wina;
 • uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pana.

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:

 • pogłębia zjednoczenie z Nim,
 • gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,
 • umacnia jedność Kościoła,
 • jest zadatkiem przyszłej chwały.

Jeżeli chcesz przygotować swoje dziecko do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii pamiętaj, że:

 • przygotowanie odbywa się w cyklu rocznym (od września do maja) i polega na formacji religijnej (sprawy organizacyjne są traktowane drugoplanowo i skupiamy się na nich nie wcześniej niż 2 miesiące przed terminem Komunii Świętej).
 • rodzice i dzieci są zobowiązani do systematycznego praktykowania w niedzielę oraz brania udziału w rekolekcjach parafialnych, nabożeństwach październikowych, roratach adwentowych, drogach krzyżowych;
 • raz w miesiącu jest dodatkowa katecheza dla rodziców prowadzona przez księdza oraz dla dzieci prowadzona przez siostrę zakonną;
 • uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest tradycyjnie w pierwzsą niedziele maja podczas Mszy Świętej o godz. 11.00;
 • dzieci przystępują do Komunii Świętej w strojach ujednoliconych;
 • w celu właściwego duchowego przeżywania uroczystości dopuszczony do robienia zdjęć jest tylko jeden fotograf, możliwość fotografowania jest w czasie trwania Białego Tygodnia.
 • rodzice i dzieci uczestniczą w tzw. Białym Tygodniu.