Chrzest

Chrzest jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, który został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i powierzony Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." (Mt 28, 19)


Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie, jest pierwszym sakramentem, bez którego nie można przyjąć innych.

Przez chrzest dokonuje się odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się dzieckiem Bożym, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony zostaje włączony w Kościół, Ciało Chrystusa i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. (KKK)

 

Jeżeli chcesz ochrzcić dziecko w naszej parafii pamiętaj, że:

 1. Chrzty odbywają się w niedziele podczas Mszy Świętej o godz. 12.00.
 2. Dziecko do Chrztu zgłasza jedno z Rodziców
 3. Osoby spoza parafii proszone są o dostarczenie pozwolenia od swojego księdza proboszcza na chrzest w parafii tutejszej
 4. Celem spisania Aktu Chrztu Świętego należy zgłosić się do kancelarii parafialnej około 2 tygodnie przed terminem chrztu – z odpisem aktu urodzenia dziecka i danymi rodziców chrzestnych (również wiek i adres)
 5. Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:
  • wierzący i praktykujący katolicy (pełna łączność z Kościołem);
  • wiek powyżej 16 lat;
  • przyjęty Sakrament Bierzmowania
 6. Rodzice i rodzice chrzestni obowiązani są do uczestniczenia w konferencji w terminie ustalonym z księdzem proboszczem
 7. W dniu chrztu należy przyjść wraz z rodzicami chrzestnymi do zakrystii 15 minut wcześniej w celu przedstawienia podpisanych kartek od spowiedzi oraz świadectw kościelnych rodziców chrzestnych