Ks. Prałat Bogusław Bijak - duszpasterz i wychowawca

Ks. Paweł Bijak

Ks. Prałat Bogusław Bijak (1930–2011) – duszpasterz i wychowawca

We współczesnym świecie i w głębokiej przeszłości szczególną rolę w kształtowaniu życia duchowego zajmowały i zajmują jednostki, w tym księża. Charakteryzując dokonania jednostek, w tym duszpasterzy, zwraca się uwagę na to, że szczególnie odważne, przedsiębiorcze i krytyczne wobec otaczającej ich rzeczywistości są jednostki z przestrzeni pogranicza. Pogranicze różnie jest pojmowane. W naj prostszym wymiarze odnosi się je do obszaru geograficznego czyli granic państw. Natomiast w kulturowym wymiarze życia jest szersze rozumienie pogranicza, np. między obszarem życia wiejskiego i miejskiego, między profesją chłopską, nauczycielską, czy duszpasterską.
W tym kontekście na dużą uwagę zasługuje życie i działalność ks. prałata Bogusława Bijaka. Był on związany pochodzeniem z ziemią lubelską, wywodził się z rodziny chłopskiej, a swoje dorosłe życie związał z przestrzenią miejską - z Warszawą, gdzie ujawniał typowe cechy kresowości: przedsiębiorczość, odwagę, aktywność duszpasterską i wychowawczą.

Czytaj więcej...

Wywiad z Księdzem Proboszczem Pawłem Bijakiem

Wywiad z księdzem kanonikiem
doktorem Pawłem Bijakiem

Proboszczem Parafii Posłania Uczniów Pańskich
w Warszawie (*)

 

Księże kanoniku. Najpierw proszę przyjąć gratulacje z otrzymania godności kanonickiej (sądzę, że Kapituły Archikatedralnej Warszawskiej, a może Wilanowskiej) oraz funkcji wicedziekana dekanatu wilanowskiego. To chyba piękny prezent na "srebrny jubileusz kapłaństwa".

Anno Domini 2019 dla mnie i moich kolegów księży wyświęconych ćwierć wieku temu jest rokiem jubileuszowym. Dwadzieścia pięć lat temu, 21 maja 1994 r., otrzymaliśmy święcenia kapłańskie.

Czytaj więcej...

W cieniu stolicy

Zygmunt Karaszewski

 

Dzieje, a zwłaszcza początki wielu ważnych ośrodków życia, modlitwy czy nauki w miarę upływu czasu idą w niepamięć. Zarówno dokumenty jak i kamienie niszczą się i rozsypują w proch. Pamięć ludzka jest ulotna. Dlatego inicjatywa sięgnięcia do „korzeni” nowej - tworzącej się parafii w Kępie Zawadowskiej, która siłą rzeczy i z ochotnego ducha tworzyć będzie "małą ojczyznę", zasługuje na uznanie i podziw.

Czytaj więcej...

Życie w sąsiedztwie rzeki

Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn

 

"Wielka woda" sprzed roku i towarzyszące jej medialne sensacje u wielu wywołały niepokój, a u niektórych nawet panikę. Wszyscy znamy przysłowie - strach ma wielkie oczy. Większość z nas również dobrze wie, że najlepszym sposobem pokonania strachu jest zmierzenie się z nim, do czego pierwszym krokiem jest rzetelne rozpoznanie zagrożenia. W swoim wystąpieniu chcę podzielić się wiedzą geograficzną zdobytą na ten temat na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiedzą z doświadczeń własnych, moich sąsiadów i przodków żyjących na tym terenie od prawie 200 lat i spróbować oddzielić rzeczywistość wirtualną od tej prawdziwej.

Czytaj więcej...