Bierzmowanie

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego". (Dz 8, 14-17)


Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu. Jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się ochrzczonemu jako Dar. Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup.


Obrzędy bierzmowania:

 • namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego;
 • włożenie ręki przez szafarza;
 • wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Skutki bierzmowania:

 • udoskonala łaskę chrztu;
 • daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym;
 • ściślej wszczepia w Chrystusa;
 • umacnia więź z Kościołem;
 • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Jeżeli chcesz przystąpić do tego sakramentu w naszej parafii pamiętaj, że:

 • przygotowanie odbywa się w cyklu dwuletnim;
 • spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu;
 • młodzież zobowiązana jest do praktyk religijnych według dzienniczka kandydata do bierzmowania;