K R O N I K A
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
W ROKU 2014

4 stycznia – O godz. 11.00 odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty pielgrzymkowej bł. Władysława z Gielniowa

6 stycznia – Po Mszy Świętej na godz. 11.00, która została odprawiona w intencji Kół Różańcowych odbyło się spotkanie opłatkowe z poczęstunkiem.

8 stycznia – Rozpoczęły się drugie w historii parafii rekolekcje ewangelizacyjne REO. Przez 8 tygodni w kolejne środy o godz. 19.00 uczestniczyło w nich około 40 osób świeckich. Rekolekcje poprowadziła Marika Pik – Liderka Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Pójdź za mną z Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie.

10 stycznia – Na zaproszenie Prezesa Stanisława Wójcika ks. Proboszcz Paweł Bijak uczestniczył o godz. 17.00 w opłatku warszawskiego środowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego. Spotkanie gromadzące około 300 osób odbyło się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Podczas opłatka Ks. Proboszcz wygłosił przemówienie do środowisk rolniczych oraz pobłogosławił opłatek.

24 stycznia – Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 oraz po jej zakończeniu odbyło się plenarne spotkanie Rady Duszpasterskiej, Rady Ekonomicznej i Rady Budowy Kościoła. W czasie spotkania Ksiądz Proboszcz Paweł Bijak odczytał sprawozdanie z działalności parafii w roku 2013 oraz przedstawił plany inwestycyjne na rok 2014. Członkowie Rad połamali się opłatkiem, a następnie podczas poczęstunku podzielili się swoimi spostrzeżeniami na tematy związane z życiem wspólnoty parafialnej.

26 stycznia – Po Mszy Świętej na godz. 11.00 odbyło się w kaplicy doroczne kolędowanie. Kolędy i pastorałki wykonywała znana aktorka Joanna Trzepiecińska. Akompaniował jej znany jazzman Bogdan Hołowania. Koncert został zorganizowany i sfinansowany przez Dom Kultury Warszawa Wilanów.

1 lutego – Ksiądz Mariusz Żołądkiewicz wraz z grupą dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej odwiedzili naszą parafię,grupa uczestniczyła w kuligu zorganizowanym przez Pana Dariusza Biernackiego - Sołtysa Okrzeszyna. Po kuligu obok kaplicy dzieci miały ognisko.

15 lutego – Z okazji Dnia Chorego o 12.00 została odprawiona Msza Święta z Sakramentem Chorych i błogosławieństwem lurdskim. W Eucharystii, podczas której śpiewała schola dziecięca, uczestniczyło 70 osób. Na koniec spotkania odbyła się agapa.

15 lutego – Odbyło się spotkanie grupy formacyjnej Śp. Ks. Jerzego Dziurzyńskiego, podczas którego Ks. Proboszcz odprawił Mszę Św., wygłosił katechezę i poprowadził spotkanie dyskusyjne.

23 – 26 lutego – Ks. Proboszcz Paweł Bijak udał się z 7 - osobową grupą ministrantów, którzy uczestniczyli w minionym roku systematycznie w zbiórkach ministranckich oraz dyżurach na wyjazd pielgrzymkowy. Ministranci zwiedzili zamek w Chęcinach, Sanktuarium Grobu Pańskiego w Miechowie. Następnego dnia wędrowali w Tatrach na Rusinową Polanę, odwiedzili Sanktuarium na Wiktorówkach oraz Wodogrzmoty Mickiewicza. Odwiedzili także Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, Przełęcz nad Łapszanką, Czarną Górę oraz Zakopane. W drodze powrotnej zwiedzili miejsca związanej z dzieciństwem Papieża Jana Pawła II w Wadowicach.

26 lutego – W ramach trwających rekolekcji REO podczas nabożeństwa 30 osób oddalo swe życie Jezusowi.

28 lutego – Ks. Kardynał Kazimierz Nycz przyjął ks. Proboszcza na prywatnej audiencji w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich o godz. 9.00. Podczas rozmowy ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie z pierwszego etapu budowy kościoła oraz poprosił Księdza Kardynała o poświęcenia i wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół Posłania Uczniów Pańskich.

28 lutego – Ks. Proboszcz podpisał w imieniu parafii akt notarialny ustanawiający służebność przejazdu przez część terenu parafialnego obecnym i nowym mieszkańcom. Fakt ten umożliwił znaczną rozbudowę między kościołem, a Wilanówką.

2 marca – W ramach rekolekcji REO odbył się Chrzest w Duchu Świętym.

7 marca – Odbyło się spotkanie formacyjne Rady Duszpasterskiej.

13 marca – Po zimowej przerwie ruszyły prace przy budowie kościoła. Na okres do późnej jesieni została zaplanowany etap budowy od poziomu posadzki do więźby dachowej.

19 marca – W Uroczystość Św. Józefa zakończyły się rekolekcje REO. Po Mszy odbyła się tradycyjna procesja do kapliczki Św. Józefa na Przystani rowerowej. Rekolekcje REO zakończył wieczór świadectw oraz agapa.

21 marca – O 19.00 odbyła się w kaplicy projekcja filmu „October baby”. Prezentację przygotowała Siostra Mateusza. Film obejrzało około 40 osób.

22-23 marca– W ośrodku rekolekcyjnym w Magdalence grupa 16 osobowa naszych parafian uczestniczyła wraz z Ks. Proboszczem w trzydniowym wyjeździe formacyjnym poświęconym modlitwie wspólnotowej.

25 marca – W dzień Zwiastowania Pańskiego zmarł nagle w swoim mieszkaniu w Warszawie przy ul. Hołówki na terenie Parafii Św. Stefana ks. Eugeniusz Wajszczak, który przez ponad 2 lata pomagał w naszej parafii jako duszpasterz.

25 marca – Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 aż 22 osoby z naszej parafii podjęły się duchowej adopcji dzieci poczętych i nienarodzonych.

29 marca – W godzinach przedpołudniowych w Katolickim Centrum Kultury przy ul. Dewajtis 3 odbyła się Konferencja Rad Duszpasterskich, w której uczestniczyła delegacja naszej parafii.

29 marca – O godz. 14.00 odbyła się Msza Święta z katechezą oraz spotkanie 25-osobowej grupy wychowanków Śp. Księdza Jerzego Dziurzyńskiego.

2 kwietnia – W kościele Św. Stefana na Czerniakowie została odprawiona Msza Św. pogrzebowa Śp. Księdza Eugeniusza Wajszczaka. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył Ksiądz Prałat Lesław Witczak z udziałem Sióstr Obliczanek, Sióstr Nazaretanek oraz licznych parafian ks. Proboszcz wygłosił kazanie pogrzebowe. Po Mszy Świętej trumna z ciałem Księdza Eugeniusza została przewieziona do Gdańska.

4 kwietnia – O 19.00 odbyło się w kaplicy spotkanie kilkunastu parafian, którzy mieli szczęście osobiście zetknąć się z Janem Pawłem II. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się wspomnieniami, które nagrała Pani Redaktor Janina Jankowska.

6-9 kwietnia – Rekolekcje wielkopostne poprowadził i nauki wygłosił Ojciec Wojciech Sugier – Kapucyn z Zakroczymia.

13 kwietnia - W Niedzielę Palmową o 15.00 odbyła się Droga Krzyżowa na wzgórze popiołów nazwane z tej okazji Kalwarią Zawadowską. W nabożeństwie uczestniczyło około 150 osób.

17 kwietnia – Podczas Mszy Świętej o 18.00 w Wielki Czwartek grupa 9-osobowa dzieci przystąpiła do Stołu Pańskiego w rocznicę I Komunii Świętej. Podczas Eucharystii po raz pierwszy do Komunii Świętej przystąpił nasz niepełnosprawny parafianin Klaudiusz Trojanowski.

27 kwietnia – Z okazji Kanonizacji Jana Pawła II na naszej kaplicy został zawieszony nowy kanonizacyjny portret Św. Jana Pawła II. Parafianie i goście kaplicy stworzyli zwyczaj zatrzymywania się prze portretem Świętego oraz zapalania zniczy i składania kwiatów.

27 kwietnia – W kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie o godz. 10.00 uczestniczyła 8 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii. Byli oni włączeniu w grupę dekanalną poprowadzoną przez Księży Barnabitów.

1 maja – Ksiądz Proboszcz o godz. 14.00 uczestniczył w Milanówku w tradycyjnym spotkaniu „Ludzi Prezesa” – grupy około 100 osobowej wychowanków i uczniów Śp. Księdza Prałata Bogusława Bijaka.

1 maja – Po Mszy Św. wieczornej odbyła się tradycyjna procesja do kapliczki Świętego Józefa na Przystań rowerową. 4 maja – O godz. 11.00 dziesięcioro dzieci z naszej parafii przyjęło Pierwszą Komunię Świętą.

11 maja – Po Mszy Świętej na godz. 9.00 odbyło się spotkanie wielkanocne dla Kół różańcowych

17 maja – Odbyła się całodzienna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę. Parafianie uczestniczyli w dorocznym zlocie Odnowy w Duchu Świętym.

21 maja – Ks. Proboszcz uczestniczył w zjeździe kursowym w Szymanowie z okazji 20- lecia święceń kapłańskich. Księża koledzy odprawili Msze Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Alojzego Orszulika.

24 maja – W sobotę o 18.00 ks. Proboszcz odprawił nabożeństwo majowe przy kapliczce Św. Jana Nepomucena na Okrzeszynie. Następnie wraz z mieszkańcami Okrzeszyna poświęcił pola i modlił się o urodzaje. Następnie odbyła się agapa przygotowana przez Sołectwo Okrzeszyn.

25 maja – Po Mszach Św. harcerki częstowały parafian przygotowanymi przez siebie ciastkami i zbierały ofiary na obóz wakacyjny. Od tego dnia rozpoczęły się regularne zbiórki harcerskie przy parafii.

28 maja – Po Mszy Świętej wieczornej odbyła się pierwsza narada mająca na celu przygotowanie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

31 maja – Na zakończenie nabożeństw majowych została odprawiona Litania Loretańska oraz Msza Święta przed kapliczką Matki Bożej na Nowej Wsi przy ul. Sytej. Okoliczni mieszkańcy tłumnie uczestniczyli w modlitwie, a po jej zakończeniu zaprosili wszystkich na obficie przygotowany poczęstunek.

1 czerwca – W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego odbył się odpust parafialny. Kazania odpustowe wygłosił ks. Profesor Józef Szymański z KUL-u.

7 czerwca – W sobotę w ciągu dnia Panowie Dariusz Biernacki, Bronisław Kowalski, Andrzej Chmielewski, Krzysztof Biskup oraz Wiesław Kiełczyński z pracownikami wyremontowali ogrodzenie na Przystani rowerowej.

10 czerwca – Odbyło się drugie spotkanie parafian w związku z przygotowaniem do uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. Głównym tematem spotkania było przygotowanie posiłku dla wszystkich uczestników uroczystości.

11 czerwca – O godzinie 12.00 przed nowobudowanym kościołem w obecności licznie zgromadzonych parafian ustawiono 10-metrowy krzyż dębowy oraz kamień poświęcony Śp. Księdzu Prałatowi Bogusławowi Bijakowi. Drewno na krzyż przygotował we współpracy z Nadleśnictwem Dojlidy reprezentowanym przez Jeremiego Szklarzewskiego Ignacy Ordak. Krzyż został wykonany w pracowni stolarskiej Państwa Lewickich z Bodzanowa. Na ramionach krzyża wyryto napis: „Strzeż mnie mój Boże – Tobie zaufałem”. Pomysłodawczynią hasła była Siostra Obliczanka Kamila Jagieło. W dolnej części krzyża wyryto trzy daty: 1983 (rok zrodzenia się idei budowy kościoła na Kępie Zawadowskiej), 2006 (rok utworzenia Parafii Posłania Uczniów Pańskich) oraz 2014 (rok ustawienia krzyża i budowy kościoła parafialnego). Kamień z granitu ofiarował Pan Szymański. Na kamieniu przygotowanym przez Zakład Kamieniarski Grażyny i Pawła Krupińskich wykuto napis: „Księdzu Prałatowi Bogusławowi Bijakowi – Bliscy Sercu”.

12 czerwca – W godzinach wieczornych obok krzyża i kamienia poświęconego pamięci ks. Prałata Bogusława Bijaka grono jego najbliższych współpracowników: Ks. Paweł Bijak, Henryk Talarek, Ignacy Ordak oraz Wiesław Kiełczyński posadził dąb, nadając mu imię „Bogusław”.

14 czerwca – Odbyła się Uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego pod Kościół Posłania Uczniów Pańskich. Licznie zgromadzeni w murach wnoszonej świątyni goście uczestniczyli od godz. 14.30 w czuwaniu modlitewnym, które poprowadził ks. Krzysztof Mindewicz. O godz. 15.00 przybył Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, który w asyście 18 księży odprawił pierwszą Mszę Świętą w murach kościoła. W imieniu wszystkich zgromadzonych Arcybiskupa Warszawskiego przywitali Mirosława Landowska oraz Marek Szwelicki. Po homilii ks. Proboszcz Paweł Bijak odczytał Akt Błogosławieństwa i Położenia Kamienia Węgielnego. Ręcznie napisany w czterech egzemplarzach akt podpisali: Kazimierz Kardynał Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, Ks. Infułat Grzegorz Kalwarczyk, Ojciec Kazimierz Lorek – Dziekan Wilanowski, Ks. Prałat Marian Raciński – Ekonom Archidiecezji Warszawskiej, ks. Paweł Bijak – Proboszcz Parafii, Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski – Burmistrz Dzielnicy Wilanów, Marek Jurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Siostra Marietta Pstrągowska – Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Profesor Doktor Habilitowany Andrzej Chodubski, Eugenia Szwelicka, Major Józef Wardecki – Powstaniec Warszawski, Janina Jankowska, Anna Drewniak, Stanisław Wójcik, Bogdan Żmijewski, Piotr Rubik, Andrzej Potyka – Projektant Główny kościoła. Następnie celebransi udali się w procesji do kruchty kościoła, gdzie Ksiądz Kardynał pobłogosławił, poświęcił i okadził blok kamienia węgielnego oraz umieścił w niszy odłamek skalny z Golgoty przekazany przez Kustodię Ziemi Świętej. W przygotowanej tubie umieszczono jeden z egzemplarzy Aktu Pobłogosławienia i Położenia Kamienia Węgielnego, Certyfikat fragmentu skały z Golgoty, listę ofiarodawców i fundatorów oraz osób najbardziej zaangażowanych w tworzenie parafii i budowę kościoła, egzemplarz aktualny Gościa Niedzielnego, kilka monet. Tuba została umieszona i zamurowana w ścianie kościoła przez: Księdza Kardynała Nycza, Ks. Infułata Grzegorza Kalwarczyka, Ks. Pawła Bijaka, Ojca Kazimierza Lorka, Ks. Doktora Czesława Bielca, Kierownika budowy inżyniera Piotra Cichowlasa, Wykonawcę kościoła Inżyniera Jerzego Woźniaka, Inspektora nadzoru inżyniera Mirosława Machnowskiego. Na zakończenie Mszy Świętej wystąpił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który podkreślił zasługi Śp. Księdza Prałata Bogusława Bijaka dla Kościoła i Ojczyzny. W imieniu wszystkich zgromadzonych podziękowała Księdzu Kardynałowi za przewodniczenie uroczystości Janina Jankowska. Uczestnicy udali się przed kościół, gdzie Ksiądz Kardynał pobłogosławił krzyż oraz odsłonił kamień pamiątkowy ku czci Śp. Księdza Prałata Bogusława Bijaka. Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się na posiłek przygotowany wspólnym wysiłkiem parafian. Gościom przygrywała Kapela Warszawska Staśka Wielanka. Blok kamienia węgielnego został wykonany w Zakładzie Kamieniarskim Grażyny i Pawła Krupińskich. Śpiew podczas uroczystości prowadził Chór Kolegiaty Wilanowskiej pod dyrekcją Joanny i Andrzeja Kocik oraz Schola Parafialna pod dyrekcją Dominika Grudowskiego. Akt Błogosławieństwa oraz Położenia Kamienia Węgielnego napisała w czterech egzemplarzach Siostra Andrea Białopiotrowicz. Podczas uroczystości funkcję zakrystianki pełniła Siostra Mateusza Chrzanowska. Cegiełki na budowę przygotowała i rozprowadzała Siostra Kamila Jagieło. W uroczystości wzięło udział około 600 osób.

19 czerwca – O godz. 11.00 odbyła się Uroczystość Bożego Ciała. Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Profesor KUL-u Józef Szymański. Podczas procesji komentarze do czterech ołtarzy wygłosił Robert Tekieli. Tematem głównym tegorocznej procesji był: „Wierzę w Syna Bożego”. W kolejnych ołtarzach pojawiły się następujące hasła: „Narodził się z Maryi Panny” (Ołtarz I przygotowany przez mieszkańców Kępy Zawadowskiej i ul. Rosy), „Umęczon- Ukrzyżowan-Umarł”( Ołtarz II przygotowany przez mieszkańców Kępy Okrzewskiej, „Trzeciego dnia Zmartwychwstał”(Ołtarz III przygotowany przez mieszkańców Okrzeszyna, Kępy Oborskiej i Kępy Latoszkowej), „Przyjdzie sądzić”(Ołtarz IV przygotowany przez mieszkańców Zawad i Nowej Wsi). Błogosławieństwo końcowe Najświętszym Sakramentem miało miejsce w drzwiach głównych budowanego kościoła.

22 czerwca – Po Mszy Św. na godz. 9.00 odbyło się spotkanie z Robertem Tekielim na temat „Współczesne zagrożenia wiary” (Cz. I).

28 czerwca – W kaplicy została odprawiona o godz. 12.00 Msza Św. Kręgu Kościoła Domowego prowadzonego przez Agatę i Dominika Grudowskich.

29 czerwca – O godz. 11.00 została odprawiona Msza Św. w intencji Księdza Proboszcza Pawła z okazji imienin. Po Mszy Św. na godz. 9.00 i 11.00 przed kaplicą odbyła się agapa imieninowa z parafianami.

6 lipca – Po Mszach Św. pensjonariuszki Domu Samotnej Matki i Dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wspólnymi siłami” z Warszawy przy ul. Skierdowskiej 2 rozprowadzały własnoręcznie przygotowane pamiątki kwestując na rzecz swojego domu.

13-26 lipca – Pięć dziewczynek z parafii uczestniczyło w rekolekcjach oazowych Ruchu Światło-Życie. Wyjazdy rekolekcyjne zorganizowali Agata i Dominik Grudowscy.

27–30 lipca – Odbył się kilkudniowy wyjazd Księdza Proboszcza z ministrantami do Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach. W czasie wyjazdu uczestnicy przeżyli jednodniowy spływ kajakowy oraz odwiedzili Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej.

26 sierpnia - W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy Św. na godz. 18.00 odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z przygotowaniem do peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

28 sierpnia – O godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta w intencji Śp. Księdza Prałata Bogusława Bijaka w 3 rocznicę śmierci. W Eucharystii uczestniczyli parafianie oraz uczniowie, wychowankowie i współpracownicy Księdza Bogusława, którzy po Mszy Św. złożyli kwiaty przy kamieniu pamiątkowym oraz udali się wraz z Ks. Proboszczem do miejsca spoczynku zmarłego w Kaplicy na Cmentarzu Wilanowskim.

30 sierpnia – Dzieci ze scholi wraz z rodzicami uczestniczyły w jednodniowej pielgrzymce do Sanktuarium w Kałkowie (Góry Świętokrzyskie), a następnie zwiedziły rodzinny park rozrywki w Bałtowie.

1 września – O godz. 18.00 została odprawiona Msza Św. z okazji inauguracji roku szkolnego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

7 września – Z okazji rozpoczęcia Dni Wilanowa po Mszy Św. na godz. 11.00 wystąpił Chór Polonia z programem patriotyczno–religijnym. Koncert został ufundowany przez Władze Dzielnicy Wilanów za pośrednictwem Domu Kultury.

16 września – Rozpoczęła się nowenna przed nawiedzeniem Parafii przez Kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

23-24 września – Odbyły się rekolekcje przygotowujące wspólnotę parafialną do Uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego. Nauki wygłosił Ojciec Piotr Polek - Paulin od lat związany z Jasną Górą, a od kilku miesięcy pełniący funkcję Przeora i Proboszcza w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie.

25-26 września – Matka Boża Częstochowska w kopii Cudownego Obrazu nawiedziła naszą Parafię. Matkę Bożą powitał razem z nami Ks. Biskup Józef Górzyński oraz księża z dekanatu wilanowskiego. Podczas nocy nawiedzenia Ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 33 osobowej grupie młodzieży. Przez całą dobę trwaliśmy na czuwaniu przy Matce Bożej.

3-11 października – Przez 9 kolejnych wieczorów grupa około 40 osób uczestniczyła w modlitwach Nowenny przed Świętem Matki Bożej Brazylijskiej. Każdego dnia czcicielki Matki Bożej składały u Jej stóp kwiaty.

12 października – Tradycyjnie odbyła się Uroczystość ku czci Matki Bożej z Aparesida. Kazania wygłosił oraz procesję z figurką poprowadził Ojciec Werbista Artur Stawarz. Podczas kazania podzielił się ze słuchaczami swoimi osobistym doświadczeniem misyjnym.

12 października – Po Mszy Św. na godz. 11.00 podsumowano dziecięcy konkurs plastyczny zorganizowany z okazji Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W konkursie zatytułowanym „Jak kocham moją Mamusię” wzięło udział 9 dzieci. Siostra Mateusza przygotowała dla dzieci dyplomy oraz nagrody oraz wywiesiła prace na tablicy informacyjnej.

19 października – Po Mszach Świętych na godz. 9.00 i 11.00 wystąpił w kaplicy Robert Tekieli. Przedstawił kolejną część zagadnień związanych z zagrożeniami wiary.

26-31 października – Parafialny Zespół Caritas przeprowadził zbiórkę darów dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie. Zebrano znaczną ilość środków czystości i produktów spożywczych.

2-5 listopada – Ks. Proboszcz wraz z 40 osobową grupą kapłanów uczestniczył w dorocznych rekolekcjach kapłańskich. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Adam Kiełtyk. Ćwiczenia duchowe odbyły się w Centrum Formacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie.

11 listopada – O godz. 11.30 Ks. Proboszcz odprawił Msze Św. oraz wygłosił kazanie podczas spotkania Przełożonych Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Otwocku.

12 listopada – O godz. 7.00 ks. Proboszcz odprawił Msze Św. z nauką w Domu Zakonnym Sióstr Westiarek przy ul. Brackiej w Warszawie. Celebra związana była z 132 rocznicą powstania Zgromadzenia. Podczas Mszy Świętej Siostry odnowiły śluby zakonne.

12 listopada – Ks. Proboszcz wraz z delegacją parafian uczestniczył w pogrzebie Śp. Jakuba Struzika – syna Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Uroczystości odbyły się o godz. 13.00 w kościele Św. Wojciecha w Płocku.

21 listopada – Podczas Mszy Św. wieczornej i bezpośrednio po niej odbyło się plenarne spotkanie Rady Budowy Kościoła, Rady Ekonomicznej oraz Rady Duszpasterskiej. Na spotkaniu posumowano kolejny etap budowy kościoła i tworzenia parafii.

28 listopada – W związku z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży. Zawiązało się Parafialne Centrum ŚDM 2016. Ustalono, że spotkania przygotowawcze będą się odbywały w pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

6 grudnia – Podczas Mszy Św. roratniej o 6.40 dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem. Prezentami zostało obdarowanych 44 dzieci.

7 grudnia – Z okazji rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego podczas niedzielnych Mszy Świętych nauki na temat znaczenia życia konsekrowanego w Kościele wygłosił ks. profesor Andrzej Pelc – Pallotyn.

7 grudnia – O godz. 9.00 została odprawiona Msza Św. w intencji wieloletniego organisty Dariusza Sawickiego oraz jego rodziny. Przebywającej na stałe od 2014 roku w USA Rodzinie Państwa Sawickich jako dowód wdzięczności za ofiarną pracę pro publico bono Parafia przesłała pamiątkowy egzemplarz Pisma Świętego z Komentarzami Św. Jana Pawła II.

7 grudnia – W kościele Św. Józefa Oblubieńca Matki Bożej przy Krakowskim Przedmieściu z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza dwaj ministranci Andrzej Furmański oraz Adam Kędzierski otrzymali posługę lektoratu.

14 – 16 grudnia – Odbyły się Wieczory Adwentowe. Nauki na temat modlitwy za kapłanów wygłosił Ks. Ludwik Nowakowski – Moderator Krajowy Misji Świętej Teresy.

24 grudnia – Na zakończenie Rorat został rozwiązany konkurs adwentowy. 35 dzieciom, które uczestniczyły w Roratach zostały wręczone nagrody.

28 grudnia – Po Mszy Św. na godz. 11.00 odbyło się spotkanie opłatkowe Kół Żywego Różańca.

31 grudnia – O godz. 15.00 została odprawiona Msza Św. z Nabożeństwem ekspiacyjnym na zakończenie Starego Roku. Bożemu Miłosierdziu polecono zmarłych w 2014 roku.

Powyższe kalendarium stanowi wybór najważniejszych wydarzeń duszpasterskich. Nie obejmuje cyklicznych spotkań 4-osobowej Rady Ekonomicznej, 8-osobowej Rady Duszpasterskiej oraz 25-osobowej Rady Budowy Kościoła. Nie zawiera sprawozdań ze spotkań grup parafialnych oraz formacji rodziców i dzieci do I Komunii Świętej, młodzieży do bierzmowania, narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz rodziców i chrzestnych do chrztu świętego. Nie jest kalendarzem spotkań liturgicznych i modlitewnych jakie odbyły się w Kaplicy Posłania Uczniów Pańskich w ciągu całego roku. Nie jest sprawozdaniem z działalności ekonomicznej i charytatywnej parafii oraz całorocznego procesu budowy kościoła.