K R O N I K A
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
W ROKU 2013

1 stycznia – Nowy Rok rozpoczął się w naszej parafii tragicznym wydarzeniem. W noc sylwestrową spłonął dom jednej z naszych rodzin. Wspólnota parafialna zareagowała błyskawicznie. Podczas Mszy Świętych zebraliśmy ofiary, które przeznaczyliśmy na najpilniejsze potrzeby pogorzelców. Gest ten wyzwolił wśród parafian liczne formy wsparcia materialnego i duchowego dla doświadczonej nieszczęściem rodziny.

20 stycznia – W ramach dorocznego Kolędowania w kaplicy na Kępie zaśpiewał Chór Wilanowskiego Towarzystwa Chóralnego (Legitymujący się ponad 60-letnią tradycją Chór Kolegiaty Wilanowskiej). Zespół uświetnił swoim śpiewem Msze Świętą o godz. 11.00, a następnie wykonał koncert kolęd. W Kolędowaniu wzięły udział Władze Dzielnicy Wilanów, Dyrekcja Domu Kultury, Radni Dzielnicy Wilanów oraz liczni parafianie.

2 lutego – W Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej odbył się Jubileusz XXV - lecia istnienia Koła Różańcowego Matki Bożej Częstochowskiej z Kępy Zawadowskiej. W gronie osób należących do trzech kół różańcowych z naszej parafii został odmówiony różaniec a następnie odprawiona Msza Święta dziękczynna. Założycielka i zelatorka Pani Eugenia Szwelicka przygotowała wraz ze swoimi wnukami okolicznościową tablicę pamiątkową. Na zakończenie Eucharystii Ks. Proboszcz wręczył kilkunastu osobom, najdłużej modlącym się w kołach różańcowych, dyplomy oraz książki. Po Mszy było dzielenie się opłatkiem, spotkanie przy stole i wspomnienia.

3 lutego – W kaplicy została wywieszona gazetka ścienna poświęcona 1700 letniej rocznicy Edyktu mediolańskiego, który nadał chrześcijanom prawo swobodnego wyznawania wiary. Gazetkę wykonała Monika Wyszomirska.

17-20 marca – Odbyły się rekolekcje wielkopostne. Wygłosił je Ks. Kanonik Stanisław Stradomski – wieloletni proboszcz Parafii Świętego Stefana w Warszawie. Rekolekcje miały stały układ: każdego dnia odbyły się dwie nauki, jedna podczas Mszy Św., zaś druga po jej zakończeniu. Podczas nauk dla dorosłych dzieci miały zajęcia w oddzielnej salce modlitewnej.

19 marca – Z okazji Uroczystości Św. Józefa Oblubieńca Matki Bożej po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbyła się procesja do Jego kapliczki, przy której tradycyjnie została odmówiona litania ku czci Świętego. Ks. Proboszcz przy ufundowanej przez siebie kapliczce powierzył Św. Józefowi po raz kolejny budowę kościoła parafialnego.

23 marca – Z okazji Światowego Dnia Chorego odbyło się parafialne spotkanie chorych oraz osób w podeszłym wieku. We Mszy Świętej o godz. 12.00 uczestniczyło około 40 osób, z których część przybyła na wózkach inwalidzkich lub o kulach. Byli obecni chorzy odwiedzani systematycznie przez Ks. Proboszcza raz w miesiącu w domach. Podczas Eucharystii otrzymali sakrament chorych oraz błogosławieństwo lurdzkie. Podczas agapy podzielili się swoim życiowym doświadczeniem.

24 marca – W Niedzielę Palmową o godz. 15.00 wyruszyła po raz pierwszy w historii naszych terenów droga krzyżowa plenerowa na „górę popiołów". W nabożeństwie wzięło udział ok. 80 osób w tym duża grupa dzieci. Podczas pielgrzymki parafianie odczytywali rozważania drogi krzyżowej, a dzieci zaniosły na wzgórze brzozowy krzyż. Wystawę zdjęć z nabożeństwa przygotował Pan Janusz Kowalczyk. Więcej...

24 marca – Podczas Mszy Świętej porannej 32 osoby z naszej parafii złożyły przed ołtarzem przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych. Osoby zobowiązały się wziąć „w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu". Jedna parafianek zamówiła na ten okres 9 kolejnych Mszy Świętych w intencji dzieci poczętych i nienarodzonych, które były odprawiane w kaplicy 13 dnia każdego kolejnego miesiąca.

28 marca – W Wielki Czwartek podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 odbyła się rocznicowa Komunia Święta dla dzieci, które po raz pierwszy uczestniczyły w Eucharystii w sposób pełny w latach poprzednich. Wokół ołtarza modliło się ok. 20 dzieci.

21 kwietnia – Przy naszej kaplicy za sprawą Pani Ewy Zembrowskiej powstała Misja Modlitwy za Kapłanów.

5 maja – Po rocznym przygotowaniu rodziców i dzieci odbyła się Pierwsza Komunia Święta dziewięciorga dzieci z naszej parafii.

9 maja – O godz. 18.00 w kaplicy Ks. Jerzy Chorzempa – Chrystusowiec odprawił Mszę Świętą dla swoich warszawskich przyjaciół oraz pielgrzymów z naszej parafii. Ks. Jerzy jest znanym duszpasterzem polonijnym oraz wieloletnim kapelanem Legii Cudzoziemskiej. Po Eucharystii odbyło się spotkanie przyjacielskie i poczęstunek, podczas którego Ks. Jerzy opowiedział o swoim nowym miejscu pracy duszpasterskiej na Peloponezie w Grecji.

12 maja – W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego odbył się odpust parafialny. Kazania na Mszach Świętych wygłosił Dominikanin Ojciec Stanisław Przepierski – Krajowy Duszpasterz Kół Różańcowych. Dla osób należących do 3 parafialnych kół różańcowych Ojciec Stanisław wygłosił godzinną katechezę na temat duchowości różańcowej. Po Mszy Świętej Dom Kultury Wilanów zorganizował dla dzieci zabawy.

20-21 maja – Odbyły się spotkania informacyjne dla parafian dotyczące inwestycji budowy kościoła.

25 maja – O godz. 18.00 na placu zabaw w Okrzeszynie ks. Proboszcz Paweł Bijak odprawił Msze Świętą dla mieszkańców wsi, podczas której poświęcił rzeźbę Św. Jana Nepomucena. Figurka ta została zaniesiona w procesji i umieszczona w kapliczce wybudowanej przez Państwa Barbarę i Bronisława Kowalskich przed ich domem, między drogą prowadzącą do Powsina a rzeczką Wilanówką. W uroczystości uczestniczyli prawie wszyscy mieszkańcy Okrzeszyna oraz liczni parafianie. Po poświęceniu Sołtys Okrzeszyna Dariusz Biernacki wraz z żona Barbarą oraz Mieszkańcy Okrzeszyna zaprosili wszystkich na poczęstunek.

26 maja – Z okazji Dnia Matki zostało zorganizowane przez Panią Katarzynę Chorzewską czwarte parafialne koło różańcowe pod wezwaniem Świętej Moniki gromadzące rodziców modlących się za swoje dzieci. Różaniec Rodziców jest częścią szerszej inicjatywy modlitewnej (www.rozaniecrodzicow.pl).

30 maja – W Uroczystość Bożego Ciała Msze Świętą o godz. 11.00 odprawił ks. Andrzej Rabij- duszpasterz rodzin. Po Mszy Świętej odbyła się procesja do 4 ołtarzy. Ostatni ołtarz został ustawiony w wyznaczonym geodezyjnie miejscu projektowanego prezbiterium przyszłego kościoła parafialnego. Ks. Andrzej podczas procesji odprawił egzorcyzmy. Po końcowym błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem ks. Proboszcz poświęcił plac pod budowę oraz z grupą dzieci wbił pierwszą łopatę jako znak przystąpienia do kopania fundamentów kościoła.

6 czerwca – ks. Proboszcz Paweł Bijak i ks. Eugeniusz Wajszczak wraz z grupą nowej ewangelizacji uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Johnem Bashaborą na Stadionie Narodowym.

9 czerwca – Na Mszy Świętej o godz. 9.00 społeczność parafialna podziękowała Panu Januszowi Świderskiemu za 5 lat gorliwej posługi przy kaplicy w funkcji kościelnego. Pan Janusz zwolnił się na własną prośbę z powodów rodzinnych i osobistych.

9 czerwca – O godz. 11.00 została odprawiona Msza Święta w intencji Śp. Ks. Prałata Bogusława Bijaka z okazji urodzin i imienin, która zgromadziła liczne grono Jego wychowanków, parafian, przyjaciół i współpracowników. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie braterskie przy stole.

9 czerwca – W godzinach popołudniowych odbyła się pielgrzymka autokarowa do Lewiczyna i Tomaszowa Mazowieckiego dla dzieci należących do scholi wraz z rodzicami oraz dla ministrantów. Pielgrzymkę przygotował i poprowadził z ks. Proboszczem Pan Dominik Grudowski z żoną Agatą.

22 czerwca – Na zakończenie rocznej pracy ministranckiej odbyło się ognisko dla ministrantów oraz ich rodziców, które przygotował Kamil Trojanowski.

22 czerwca – Została uruchomiona nowa strona internetowa parafii w nowej szacie graficznej pod nowym adresem: www.poslanieuczniow.waw.pl. Przygotowała ją Pani Joanna Łysek. W dalszym etapie rozwoju, strona została rozbudowana w nowym systemie i ujednolicona kolorystycznie przez Pana Marcina Sękowskiego. Od jesieni 2013 roku stronę administruje Siostra Mateusza.

29 czerwca – O godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta w intencji księdza Proboszcza z okazji imienin. Po Eucharystii parafianie spotkali się na wspólnym świętowaniu przy stole przed kaplicą.

7-8 lipca – Odbył się dwudniowy wyjazd Księdza Proboszcza ze Wspólnotą Nowej Ewangelizacji. Wyjazd miał charakter integracyjny.

28 lipca – Ksiądz Proboszcz po każdej Mszy Świętej oprowadził parafian po terenie budowy i opowiedział o sposobie budowania fundamentów i ścian fundamentowych kościoła. Wskazał także na projektowane elementy wnętrza przyszłej świątyni.

1 września – W naszej parafii rozpoczęły posługę Siostry Obliczanki. Siostra Mateusza podjęła pracę jako zakrystianka, zobowiązała się także do pracy w kancelarii parafialnej, do dbałości o kaplice oraz plebanię. Jej szczególnym zadaniem jest także pomoc w zespole charytatywnym jak również aktualizacja strony internetowej. W dni wolne Siostrę Mateuszę zastępuje Siostra Kamila.

8 września – Na Mszy Świętej o godz. 11.00 odbyło się Święto Dzielenia się Chlebem nawiązujące do tradycji, która utworzył przed laty w Wilanowie i wiele lat kultywował Ks. Prałat Bogusław Bijak. Po Mszy Świętej z udziałem Burmistrza Wilanowa Pana Ludwika Rakowskiego oraz Dyrektora Domu Kultury Pana Roberta Woźniaka odbyło się przed kaplicą dzielenie się chlebem z miodem. Chleb został zakupiony w znanej warszawskiej piekarni mieszczącej się przy ul. Polnej oraz z prywatnych wypieków naszych parafian. Miód ofiarowali właściciele miejscowej pasieki Państwo Daniela i Kazimierz Wójcikowie. Uroczystość uświetnił swoim występem Zespół Ludowy Powsinianie oraz Chór Kolegiaty Wilanowskiej.

15 września – Na Mszach Świętych gościliśmy sześć Sióstr ze Zgromadzenia Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, które to Zgromadzenie wydelegowało do pracy w naszej parafii Siostrę Mateuszę. Siostry Obliczanki przedstawiły duchowość i zadania swojego zgromadzenia. Schola zakonna animował śpiew podczas liturgii.

15 września – Na Mszy Świętej o godz. 9.00 ks. Proboszcz Paweł Bijak wraz ze wspólnotą parafialną podziękował Pani Jolancie Gomoła za 6 lat cichej pracy przy utrzymywaniu czystości w naszej kaplicy parafialnej. Pani Jolanta Gomoła wraz z Panią Anną Gilak podjęły się w dalszym ciągu dbać o wystrój kwiatowy naszych ołtarzy.

4-12 października – Przez kolejnych dziewięć dni przed Mszą Świętą sprawowaliśmy Nowennę przed Świętem Matki Bożej Brazylijskiej. W codziennych modlitwach brało udział ok. 30 osób.

12 października – O godz. 14.00 do kaplicy przybyło kilka grup rowerzystów, którzy wzięli udział w zorganizowanym przez Akcję Katolicką Rajdzie Papieskim. Uczestniczyli oni w Mszy Świętej kończącej rajd oraz w przygotowanej w salce agapie.

12 października – Święto Matki Bożej Brazylijskiej z procesją wokół kaplicy. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Carlos Cezar Damaglio z Brazylii; były też obecne Siostry Rodziny Maryi z Matką Generalną pochodzącą z Brazylii;

21 października – Po kilku latach nieformalnych działań charytatywnych, został zarejestrowany w centrali Caritas AW przez Ks. Dyrektora Zbigniewa Zembrzuskiego, nasz Parafialny Zespół Caritas. Przewodniczącym zespołu został Pan Jarosław Gazecki. Do pracy w zespole została wydelegowana Siostra Mateusza.

21-23 października – Przez trzy kolejne wieczory ks. Proboszcz przeprowadził spotkania katechetyczne dla rodziców i dzieci, które w latach 2008 do 2013 przyjęły w naszej kaplicy I Komunię Świętą.

22 listopada – Z okazji Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w kaplicy o godz. 18.30 odbyła się projekcja filmu pt." Cristiada". Film obejrzało około 70 osób.

1-24 grudnia – W czasie Adwentu 3 razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godz. 6.40 były odprawiane Msze Święte Roratnie. Uczestniczyło w nich około 50 osób w tym 20 dzieci. Eucharystia rozpoczynała się procesją z lampionami w ciemnej kaplicy. Dzieci miały konkurs i losowanie figurki Matki Bożej wędrującej w ten sposób po rodzinach parafii. Pod koniec Mszy wylosowane dziecko przenosiło o stopień niżej po schodach Dzieciątko Jezus. W soboty Siostra Mateusza wraz z Mamami przygotowywała dla dzieci śniadanko.

6 grudnia – Na Mszę Świętą o godz. 18.00 przybył Święty Mikołaj. Wygłosił do wszystkich przemówienie a następnie wręczył ok. 50 upominków dla dzieci.

16-17 grudnia – Odbyły się w kaplicy Wieczory Adwentowe. Nauki podczas Mszy Świętych wygłosił Marianin Ks. Marcin Jurak – Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie. Po Mszach Świętych Świadectwo ewangelizacyjne wygłosił Witek Wilk.

24 grudnia – Na zakończenie Rorat został rozwiązany konkurs dziecięcy. Dzieci otrzymały nagrody ofiarowane przez Państwa Smorczewskich z Konstancina. Po Mszy Świętej wszyscy podzielili się opłatkiem, a dzieci przyozdobiły liczne świerki ustawione wcześniej przez Pana Bogdana Wyszomirskiego we wnętrzu kaplicy.

31 grudnia – Ks. Proboszcz odprawiał o godz. 15.00 Msze Święta na zakończenie roku 2013. Została ona poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 

Powyższe kalendarium stanowi wybór najważniejszych wydarzeń duszpasterskich. Nie obejmuje cyklicznych spotkań 4-osobowej Rady Ekonomicznej, 8-osobowej Rady Duszpasterskiej oraz 25-osobowej Rady Budowy Kościoła. Nie zawiera sprawozdań ze spotkań grup parafialnych oraz formacji rodziców i dzieci do I Komunii Świętej, młodzieży do bierzmowania, narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz rodziców i chrzestnych do chrztu świętego. Nie jest kalendarzem spotkań liturgicznych i modlitewnych jakie odbyły się w Kaplicy Posłania Uczniów Pańskich w ciągu całego roku. Nie jest sprawozdaniem z działalności ekonomicznej i charytatywnej parafii oraz całorocznego procesu budowy kościoła.