Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

                       Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego
Na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 oraz noty Penitencjarii Apostolskiej o Sakramencie Pojednania w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 i dekretu tejże Penitencjarii dotyczącego specjalnych odpustów w sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020, Arcybiskup Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz kieruje do kapłanów Archidiecezji Warszawskiej następujące wytyczne na czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego:
I. INFORMACJE I ZASADY OGÓLNE
1. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez władze świeckie na czas stanu epidemii, we Mszy św. i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób oraz celebrans i posługujący (w minimalnej liczbie).
2. Pomimo tego, że w czasie Triduum Paschalnego wszystkie uroczystości w parafiach będą odbywały się przy bardzo ograniczonym udziale wiernych albo bez ich udziału, należy poinformować parafian dostępnymi środkami przekazu o godzinach Mszy św. i nabożeństw i w miarę możliwości zapewnić transmisję internetową, zapraszając do duchowego współuczestniczenia w Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
3. Poza godzinami sprawowania liturgii, kościoły mają być otwarte, umożliwiając wiernym modlitwę i przystąpienie do sakramentu pokuty.
4. Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej oraz Wigilia Paschalna sprawowane w Archikatedrze Warszawskiej będą transmitowane na portalu internetowym Archidiecezji Warszawskiej.
II. WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
1. Niedziela Palmowa. Pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy należy odprawić według trzeciej formy (wejście zwykłe). Wszystkie obrzędy mają się odbyć wewnątrz budynku
2. Wielki Czwartek. Msza św. Krzyżma będzie odprawiona w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 10:00 bez udziału ludu i duchowieństwa. Zapewnimy transmisję on-line, dzięki której będzie można się łączyć duchowo ze wspólnotą prezbiterium Kościoła warszawskiego. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się po ustaniu pandemii
3. Triduum Paschalne. Msza św. Wieczerzy Pańskiej
a. Msze św. odbywają się w katedrze, w kościołach parafialnych, w kościołach rektorskich. Wspólnoty zakonne mogą celebrować misteria w swoich kaplicach – publicznych i prywatnych – ale bez udziału osób z zewnątrz.
b. Obmycie nóg należy pominąć.
c. Należy pominąć procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum.
d. Z powodu stanu pandemii Stolica Apostolska zezwala kapłanom w tym dniu na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu.
4. Triduum Paschalne. Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek
a. Nabożeństwo odbywa się bez udziału ludu.
b. W modlitwie powszechnej należy uwzględnić dodatkową intencję
c. Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić przyklęknięciem.
d. Według uznania proboszcza bądź rektora kościoła można przygotować skromny grób z miejscem na wystawienie Najświętszego Sakramentu do indywidualnej adoracji, ale bez procesyjnego przeniesienia Najświętszego Sakramentu.
5. Triduum Paschalne. Wielka Sobota. Z powodu przepisów administracyjnych, nie jest możliwa tradycyjna forma błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę. Rekomendujemy wiernym błogosławienie pokarmów w ramach liturgii domowej, podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny, według załączonego do niniejszych wytycznych formularza.
6. Triduum Paschalne. Wigilia Paschalna:
1.
a. zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej może być sprawowana wyłącznie w kościołach katedralnych i parafialnych. Metropolita warszawski dopuszcza sprawowanie tej liturgii także w kaplicach prywatnych i publicznych z zachowaniem obowiązujących przepisów
b. Liturgia musi być sprawowana wewnątrz budynku
c. W ramach Liturgii Światła – zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska należy tylko zapalić paschał i wykonać Exultet
d. Liturgia chrzcielna musi być ograniczona tylko do poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie udziela się sakramentu chrztu św.. Pomija się też aspersję.
e. Na zakończenie Liturgii nie ma procesji rezurekcyjnej.
7. Niedziela Zmartwychwstania. Należy zrezygnować z procesji rezurekcyjnej w poranek Wielkanocny
8. Ze względu na szczególne okoliczności w czasie Triduum Paschalnego można udzielać wszystkim, a nie tylko chorym, Komunii świętej zawsze, gdy o to poproszą.
III. SAKRAMENT POKUTY
1. Przypominamy, że przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do przystąpienia do Komunii św. w czasie wielkanocnym. Trwa on do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
2. Każda parafia i duszpasterstwo powinny stworzyć bezpieczne warunki spowiedzi indywidualnej (poza konfesjonałem), najlepiej w przestronnym pomieszczeniu, w odpowiednio dużej odległości między księdzem a penitentem, dbając z najwyższą starannością o sekret spowiedzi świętej, jak i zapewniając wszelkie zasady higieny (łącznie z możliwością użycia maseczek higienicznych).
3. W wyjątkowych wypadkach Stolica Apostolska zezwala na udzielenie absolucji generalnej. Są to:
a. bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci,
b. brak czasu, by wyspowiadać penitentów w spowiedzi indywidualnej
c. oraz nadzwyczajna, poważna konieczność.
Ten trzeci przypadek występuje w miejscach szczególnie dotkniętych koronawirusem. Dotyczy to zwłaszcza szpitali, w których znajdują się pacjenci zarażeni koronawirusem, będący w niebezpieczeństwie śmierci, jak i innych miejsc według roztropności duszpasterza.
Absolucji generalnej należy udzielić, stosując adekwatne środki i przestrzegając zaleceń sanitarnych, na przykład stojąc w drzwiach szpitala, z użyciem urządzeń wzmacniających głos tak, by osoby chcące przyjąć rozgrzeszenie zdołały usłyszeć głos kapłana. Należy jedynie przypominać wiernym, by – po ustaniu niebezpieczeństwa śmierci i gdy będzie to możliwe – każda z tych osób przystąpiła do sakramentalnej spowiedzi.
Kiedy wystąpi druga okoliczność – niemożność wyspowiadania indywidualnego penitentów w czasie, jaki mamy do dyspozycji, można także – po przygotowaniu wiernych do wzbudzenia żalu za grzechy i postanowieniu poprawy – ufając w miłosierdzie Boże – udzielić absolucji generalnej. W tym przypadku obowiązuje także limit pięciu osób. Po ustaniu epidemii osoby, którym udzielono absolucji generalnej zobowiązane są wyznać grzechy ciężkie w spowiedzi indywidualnej.
4. Jest wiele osób, które pozostając w rygorze kwarantanny bądź nie opuszczając swoich miejsc przebywania z obawy przed zakażeniem, a więc nie mogąc przystąpić do sakramentu spowiedzi, cierpi z powodu braku możliwości życia w łasce uświęcającej. Należy im przypomnieć – co uczyniła też Stolica Apostolska – że w przypadku, gdy ktokolwiek znajduje się w bolesnej niemożności przyjęcia rozgrzeszenia sakramentalnego, akt żalu doskonałego skutkuje przebaczeniem grzechów, również śmiertelnych. Akt żalu doskonałego, który pochodzi z miłości Boga kochającego ponad wszystko, należy wyrazić poprzez szczerą prośbę o przebaczenie w sposób, w jaki penitent w danej chwili potrafi. Jak tylko to będzie możliwe, każdy wierny powinien wyznać grzechy w spowiedzi sakramentalnej przed kapłanem

IV ODPUST ZUPEŁNY
Papież Franciszek udzielił odpustu zupełnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Dotyczy on trzech grup wiernych:
1. zarażonych koronawirusem pozostających w szpitalach bądź kwarantannie domowej
2. pracowników służb medycznych oraz osób opiekujących się tymi chorymi
Warunkiem dostąpienia odpustu zupełnego dla tych osób jest:
• brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
• łączność duchowa poprzez transmisję z Mszą św. bądź Liturgią Godzin, modlitwa Różańca, Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia, Akatyst albo przynajmniej pobożne odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę i modlitwy do Maryi
• ofiarowanie tego doświadczenia w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich
3. Trzecią grupą objętą odpustem specjalnym są wszyscy wierni modlący się się o ustanie pandemii i życie wieczne dla jej ofiar (poprzez: adorację Najświętszego Sakramentu – przynajmniej pół godziny, lekturę Pisma Świętego – przynajmniej pół godziny, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Akatyst, nabożeństwo Drogi Krzyżowej czy inne nabożeństwa).
Decyzją Ojca Świętego Franciszka, do otrzymania odpustu zupełnego wystarczy samo pragnienie spełnienia zwykłych warunków odpustu (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jak tylko będzie to możliwe.

kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Nowe informacje Ks.Proboszcza - 26 marca

Kochani Parafianie i Mieszkańcy Parafii Posłania Uczniów Pańskich

Nasz Biskup, Ksiądz Kardynał Kazimierz udzielił wszystkim dyspensy, to znaczy tymczasowego zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Mszy Św. w kościele.
Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku uczestniczenia w Mszach Świętych transmitowanych przez telewizję, radio lub internet. Bardzo jednak proszę, abyście nie tyle słuchali i oglądali, ale żywo uczestniczyli w tych Mszach Św. odpowiadając na wezwania na głos i czyniąc na sobie wszystkie znaki liturgiczne np. znak krzyża. Jeżeli jesteście w stanie łaski uświecającej przyjmijcie Komunie Świętą Duchową.
Nasza kaplica jest otwarta i funkcjonuje. Jako proboszcz parafii modlę się za Was, odprawiam Msze Św., odwiedzam chorych, spowiadam, udzielam Komunii Świętej. Jeżeli mam do kogoś nr telefonu to dzwonię. Także dziękuję za telefony od Was i wszelkie propozycje pomocy. Jesteśmy w łączności.
Niektórzy nie mają lęku przed wirusem, ale uszanujmy to, że ktoś inny się go obawia bardziej. Nie można narażać innych osób. Dlatego bardzo proszę o respektowanie ograniczeń, które służą naszemu bezpieczeństwu, a zwłaszcza zakazu przebywania na terenie kaplicy jednocześnie więcej niż 5 osobom. Bardzo też uwrażliwiam, żeby na parkingu przed kaplicą nie zatrzymywać się w grupach większych niż 2 osoby.

MODLITWA PRYWATNA W KAPLICY
W ciągu dnia kaplica jest otwarta dla modlitwy prywatnej. W dni powszednie od 9.00 do Mszy Św. o 18.00, zaś w niedzielę od zakończenia Mszy Św. południowej do 16.00. Pamiętaj, że jednocześnie nie może być w środku kaplicy więcej niż 5 osób. Jeżeli zobaczysz, że jest już 5 osób, wycofaj się, zaczekaj chwilę na zewnątrz lub przyjdź w innym czasie.

MSZA ŚWIĘTA I NABOZEŃSTWA
Na każdej Mszy Św. lub nabożeństwie nie może być więcej niż 5 osób. Jeżeli zobaczysz, że w środku jest już 5 osób, wycofaj się, zaczekaj na zewnątrz aż Msza Św. zakończy się, wtedy będzie można przyjąć Komunie Świętą podchodząc do ołtarza pojedynczo. Pierwszeństwo w udziale we Mszy Św. mają 2 osoby z rodziny zamawiającej daną Msze Św.

SPOWIEDZ I ROZMOWY DUSZPASTERSKIE
W dni powszednie w godzinach od 17.00 do 17.45 można przyjść do kaplicy i skorzystać ze spowiedzi. Spowiedź jest w salce modlitewnej z zachowaniem większej odległości od księdza. Pamiętaj jednak, że przemieszczamy się pojedynczo i ograniczamy liczbę osób w korytarzu i kaplicy do 5. Jeżeli ktoś potrzebuje spowiedzi lub rozmowy w innym czasie niech zadzwoni lub napisze maila.

WIZYTY DOMOWE U CHORYCH
Jeżeli osoby chore lub starsze potrzebują spowiedzi, Komunii Świętej lub sakramentu chorych lub jakiejkolwiek innej pomocy, proszę o telefon lub mail.

ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH
Zachęcam do zamawiania Mszy Św. przez telefon lub mailowo. Nawet, gdy nie będziecie mogli być na tej Mszy Św., zostanie ona na pewno odprawiona o określonej godzinie. W tym czasie łączcie się modlitewnie z kaplicą lub uczestniczcie w Mszy Św. w telewizji, w radio lub internecie. Będąc wtedy w stanie laski uświecającej należy przyjąć Komunię Świętą Duchową.

I KOMUNIA ŚWIETA
Nie wiadomo ile czasu będzie trwała epidemia. Proszę Rodziców, aby przygotowywali dzieci do Komunii Świętej i Spowiedzi w domach. Modlitewniki na kwiecień opublikuje niebawem na naszej stronie internetowej. W Komunikacie z Kurii Warszawskiej na ten temat czytamy: W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uroczystości I Komunii Świętej w parafiach, które zaplanowane są na maj, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Obecne ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na udzielenie żadnej wiążącej odpowiedzi na pytania ze strony rodziców co do terminu majowego. Wobec zaistniałej sytuacji, księża proboszczowie w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych mogą wyznaczyć inną datę uroczystości. Wrócimy do tematu zaraz po świętach.

                                                                                        Wasz Proboszcz
                                                                                        Ks. Paweł Bijak

P. S. Jeżeli czytasz naszą parafialną stronę internetową, napisz do mnie maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Może podzielisz się ze mną swoimi przemyśleniami jak odbierasz obecną sytuację. Zastanawiam się na ile po Bożemu i w duchu wiary odbieramy to wszystko co się dzieje wokół.