Aktualna dyspensa Arcybiskupa Warszawskiego- 26 marca

Warszawa, 26 marca 2020 r.

RESKRYPT

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

                                                                         † Kazimierz Kardynał Nycz
                                                                           Arcybiskup Metropolita Warszawski

wróć

Duchowa Adopcja - 25 marca 2020

Duchowa Adopcja
Już od 7 lat zawsze 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego duża grupa naszych parafian (około 20 – 30 osób) podejmuje się duchowej adopcji.
Osoba podejmująca się tego duchowego zadania składa na ołtarzu zobowiązanie, że przez kolejne 9 miesięcy każdego dnia będzie się modlić w intencji dziecka poczętego i nienarodzonego o uratowanie jego życia.
W tym roku epidemia nie pozwala nam przeprowadzić duchowej adopcji w normalny sposób.
Dlatego zapraszam wszystkie osoby, które chcą się podjąć tego zadania, aby skopiowały lub przepisały poniżej zamieszczoną „Formułę Przyrzeczenia Duchowej Adopcji" i na znak, że przystępują do duchowej adopcji napisały do mnie maila lub zostawiły swoje zobowiązanie w skrzynce pocztowej parafii.
Życzę wszystkim gorliwego wypełnienia zobowiązania.
Z darem modlitwy
Wasz Proboszcz