Ogłoszenia duszpasterskie - 6 grudnia 2020

1.W czasie Adwentu zapraszam naMsze Św. roratnie we wtorki, czwartki i soboty o 6.30. Aby z rorat mogły skorzystać także dzieci, zostaną wprowadzone w tym roku zapisy. Listy są w korytarzu. W przypadku niemożliwości bycia na roratach porannych, proszę skorzystać ze Mszy Św. adwentowych wieczornych.
2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Jest to także niedziela budowlana - składam serdeczne podziękowania za złożone dodatkowe ofiary na dalsze prace przy budowie naszego kościoła
3.W dzisiejszą II niedzielę Adwentu przypada XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
4.We wtorek, 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Będą dwie Msze Św.: o 6.30 i 18.00. Od. godz. 12.00 do 13.00 jest godzina łaski – będzie wtedy otwarta kaplica. W tym dniu także pamiętajmy w modlitwie o śp. Księdzu Prałacie Bogusławie Bijaku w rocznicę Jego święceń kapłańskich.
5.Rekolekcje adwentowe są zaplanowane na piątek 18 grudnia o godz. 9.00 i 18.00 oraz sobotę 19 grudnia o godz. 9.00 i 18.00. Rekolekcje wieczorne będą transmitowane internetowo. W sobotę 19 grudnia będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi i Komunii Świętej.
6.W kaplicy można nabyć świece Caritas.
7.Opłatki poświęcone wraz z życzeniami będą roznoszone do domów parafian w kopertach przygotowanych zgodnie z zasadami sanitarnymi.
8.W kaplicy może być jednorazowo 16 osób. Sugeruję, aby osoby pragnące uczestniczyć we Mszach Św. zamiennie korzystały z Eucharystii w dni powszednie. Proszę umożliwić uczestnictwo we Mszach Św. rodzinom, które zamówiły daną Msze Św. Osoby te proszę, aby nieco wcześniej przyszły do kaplicy.