Błogosławieństwo pokarmów

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(na podstawie „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich",

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.1 Tes 5, 16-18:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was."
Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo oraz Wierzę w Boga
Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy odpowiadają
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec rodziny lub przewodniczący odmawia modlitwę:
Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.