Ogłoszenia duszpasterskie - 29 listopada 2020

1. Rozpoczynamy Adwent - czas radosnego oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Msze Św. roratnie we wtorki, czwartki i soboty o 6.30. Aby z rorat mogły skorzystać także dzieci, zostaną wprowadzone w tym roku zapisy. Listy są w korytarzu. W przypadku niemożliwości bycia na roratach porannych, proszę skorzystać ze Mszy Św. adwentowych wieczornych. Dla dzieci będą plansze i naklejki.
2. Dzisiaj po Mszy Św. na godz. 11.00 pomodlimy się na różańcu za Śp. Ojca Stanisława Przepierskiego – krajowego duszpasterza kół różańcowych.
3. Jutro, 30 listopada - Święto św. Andrzeja, apostoła. Otaczamy modlitwą Księdza Profesora Andrzeja, który od kilku już lat posługuje w naszej kaplicy.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek - będziemy modlić się w intencji powołań, i pierwszy piątek miesiąca - Adoracja od godz. 17.00.
5. Dzisiejsza taca przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne w Warszawie
6. Za tydzień, 6 grudnia - pierwsza niedziela miesiąca oraz niedziela budowlana.
7. W II niedzielę Adwentu przypada XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
8. Rekolekcje adwentowe są zaplanowane na piątek 18 grudnia o godz. 9.00 i 18.00 oraz sobotę 19 grudnia o godz. 9.00 i 18.00. Rekolekcje będą transmitowane internetowo. W sobotę 19 grudnia będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi i Komunii Świętej.
9. W kaplicy będzie można nabyć świece Caritas.
10. Opłatki poświęcone wraz z życzeniami będą roznoszone do domów parafian w kopertach przygotowanych zgodnie z zasadami sanitarnymi.
11. W kaplicy może być jednorazowo 16 osób. Sugeruję, aby osoby pragnące uczestniczyć we Mszach Św. zamiennie korzystały z Eucharystii w dni powszednie. Proszę umożliwić uczestnictwo we Mszach Św. rodzinom, które zamówiły daną Msze Św. Osoby te proszę, aby nieco wcześniej przyszły do kaplicy.