Ogłoszenia duszpasterskie - 18 października 2020

1. Dziś Kościół Powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia materialnego misji.
2. W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę. Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 m2 na jedną osobę w kościele. W naszej kaplicy może być jednocześnie tyle osób ile jest miejsc siedzących. Przed kaplicą dodatkowo postawiliśmy namiot. Ks. Kardynał udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Sugeruję, aby osoby pragnące uczestniczyć we Mszach Św. zamiennie korzystały z Eucharystii w dni powszednie o 18.00.
3. W związku z ograniczeniami bierzmowanie odbędzie się w przyszła niedzielę w dwóch grupach. Grupa pierwsza o godz. 16.00, a następna grupa o 17.00. Proszę, aby we Mszach Św. uczestniczyła ograniczona liczba osób. W samej kaplicy mogą być tylko bierzmowani i ich świadkowie.
4. Dziś Msze Św. dla kandydatów do bierzmowania będą w dwóch grupach o 16.00 i 17.30. Spowiedź dla bierzmowanych będzie w piątek w dwóch grupach o 19.00 i 19.45.
5. W liturgii: w poniedziałek, 19 października przypada 36. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki; w czwartek, 22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II.
6. Można już składać kartki z imionami i nazwiskami zmarłych na wypominki roczne i jednorazowe. Proszę, aby wypominek rocznych nie traktować tak jak jednorazowych, ponieważ są to dwie różne sprawy. Wypominkami jednorazowymi modlimy się we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny i wtedy możemy wypisać wszystkie osoby z rodziny. Wypominki roczne to zobowiązanie modlitwy całorocznej równoznaczne jednej odprawionej Mszy Św. za osobę i powinny dotyczyć już nielicznych osób, które według nas w danym roku potrzebują więcej modlitwy. Wypominkami rocznymi możemy co roku obejmować inne osoby.
7. Zmarł nasz parafian in Śp. Zbigniew Chyczewski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.