Informacja z dnia 17 października 2020

PILNE!

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii:

  •  o zachowaniu dystansu,
  •  obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego),
  •  o zasadzie dezynfekcji rąk
  •  oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.

Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 m2 na jedną osobę w kościele.
W naszej kaplicy może być jednocześnie tyle osób ile jest miejsc siedzących. Przed kaplicą dodatkowo postawiliśmy namiot. W kaplicy jest 25 miejsc siedzących + rezerwowe miejsca w namiocie przed kaplicą.
Ks. Kardynał udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej.
Sugeruję, aby osoby pragnące uczestniczyć we Mszach Św. zamiennie korzystały z Eucharystii w dni powszednie o 18.00.