Duchowa Adopcja - 25 marca 2020

Duchowa Adopcja
Już od 7 lat zawsze 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego duża grupa naszych parafian (około 20 – 30 osób) podejmuje się duchowej adopcji.
Osoba podejmująca się tego duchowego zadania składa na ołtarzu zobowiązanie, że przez kolejne 9 miesięcy każdego dnia będzie się modlić w intencji dziecka poczętego i nienarodzonego o uratowanie jego życia.
W tym roku epidemia nie pozwala nam przeprowadzić duchowej adopcji w normalny sposób.
Dlatego zapraszam wszystkie osoby, które chcą się podjąć tego zadania, aby skopiowały lub przepisały poniżej zamieszczoną „Formułę Przyrzeczenia Duchowej Adopcji" i na znak, że przystępują do duchowej adopcji napisały do mnie maila lub zostawiły swoje zobowiązanie w skrzynce pocztowej parafii.
Życzę wszystkim gorliwego wypełnienia zobowiązania.
Z darem modlitwy
Wasz Proboszcz