Ogłoszenia duszpasterskie - 9 lutego 2020

1. We wtorek, 11 lutego przypada XXVIII Światowy Dzień Chorego. Hasłem tego dnia są słowa Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Pamiętamy w naszej modlitwie o wszystkich osobach chorych i starszych. W naszej parafii w minioną sobotę o godz. 11.00 była Msza Św. dla chorych z sakramentem namaszczenia.
2. W liturgii tego tygodnia - w piątek 14 lutego - Święto św. Cyryla i Metodego.
3. Rozpoczęły się ferie zimowe. Dzieciom i młodzieży szkolnej życzę dobrego wypoczynku.
4. Odwiedziny chorych, którzy nie mogli uczestniczyć w Dniu Chorego, będą w piątek 14 lutego w godzinach przedpołudniowych.
5. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom naszego kościoła, a w szczególny sposób Kołu różańcowemu z Nowej Wsi za ofiarę na budowę kościoła w wysokości 1 tyś zł.
6. Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się w piątek 28 lutego o 19.00.
7. W kaplicy Matki Bożej Brazylijskiej znajdują się dwa dzwony ufundowane przez rodzinę Śp. Profesora Jana Pruszyńskiego – Agnieszkę i Michała Pruszyńskich. Zgodnie z wolą ofiarodawców dzwon większy nosi imię Św. Jana Chrzciciela (waży 90 kg, ma średnicę 50 cm i dźwięk w tonacji g2), zaś mniejszy Św. Pawła Apostoła (waży 60 kg, ma średnicę 43 cm i dźwięk w tonacji ais2). Na dzwonie większym jest wizerunek Św. Jana Chrzciciela udzielającego Chrztu Barankowi Bożemu czyli Jezusowi Chrystusowi w rzece Jordan oraz z drugiej strony wizerunek Matki Bożej Kazimiereckiej Patronki Wołynia. Na dzwonie mniejszym jest wizerunek Św. Pawła według rzeźby sprzed Bazyliki Św. Pawła za Murami w Rzymie oraz z drugiej strony wizerunek Matki Bożej Kębelskiej z Sanktuarium w Wąwolnicy. Informacja o napisach fundacyjnych w języku łacińskim będzie w następnym numerze biuletynu.
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.