Ogłoszenia duszpasterskie - 22 marca 2020 r.

1. Jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. Dzisiejsza niedziela nazywana jest Laetare. Nazwa pochodzi od słów antyfony: Raduj się, wesel się Jerozolimo.
2. Ksiądz Kardynał udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem, pracownikom służby zdrowia.
3. Zachęcam wszystkich, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Nasza kaplica jest otwarta codziennie od godz. 9.00 do Mszy Św. na godz. 18.00, zaś w niedziele od zakończenia Mszy Św. do godz. 16.00. W naszej kaplicy Msze Św. i nabożeństwa będą odprawiane według stałego porządku, jednak z zachowaniem obostrzeń sanitarnych m. in. dotyczących maksymalnej liczby obecnych nie przekraczającej 50 osób.
4. W środę, 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Można w tym dniu podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i Nienarodzonego. Formularz przysięgi jest na naszej parafialnej stronie internetowej. W obecnej sytuacji proszę przesłać zobowiązanie mailem lub wrzucić do skrzynki pocztowej przed kaplicą.
5. Codziennie na zakończenie Mszy Św. śpiewamy suplikacje o oddalenie niebezpieczeństwa epidemii.
6. Za tydzień w niedzielę po Mszy Św. na godz. 11.00 będzie modlitwa różańcowa. Proszę, aby w tym czasie, czyli od godz. 12.00 odmawiać różaniec w domach.
7. W związku z epidemią, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego" czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny tygodnika. Można korzystać z wydania elektronicznego na e.gosc.pl
8. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową. Będą tam publikowane informacje od naszego Biskupa na temat obchodzenia Wielkiego Tygodnia. Też zamieszczamy tam konkursy dla dzieci, informacje dla młodzieży, dla rodzin przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz dla narzeczonych.
9. Zachęcam do zamawiania intencji mszalnych mailem lub telefonicznie.

10.Na naszej stronie internetowej jest konkurs dla dzieci.

11.Osoby, które uczestniczą w niedzielnej Mszy Sw. transmitowanej przez telewizję, radio lub internet, mogą przyjać Komunię Swiętą w kaplicy w niedzielę między godziną 12.00 a 13.00.