Ogłoszenia duszpasterskie - 21 października 2018

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół Powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny. To dzień modlitwy i wsparcia misji na świecie. Zbiórka pieniędzy na tacę przeznaczona będzie na cele misyjne. Po Niedzieli Misyjnej w Polsce następuje też Tydzień Misyjny, którego hasłem w tym roku będą słowa: Pełni Ducha i posłani.
2. Dziś po Mszy Św. na godz. 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
3. W ubiegłą niedzielę odbyła się parafialna pielgrzymka do Matki Bożej Częstochowskiej w podziękowaniu za niepodległość naszej Ojczyzny. W intencji Ojczyzny odprawiliśmy Msze Św. oraz różaniec przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej. Msza Św. dziękczynna za pielgrzymkę będzie w środę o 18.00.
4. Można już składać kartki z imionami i nazwiskami zmarłych na wypominki roczne i jednorazowe. Na wypominki przyjmuje tylko ks. proboszcz.
5. Nabożeństwa październikowe w dni powszednie o 17.30, zaś w niedziele po Mszy Świętej na godz. 9.00. Zapraszam do udziału dzieci, młodzież i dorosłych. W
szczególny sposób zobowiązuje rodziców pierwszokomunijnych do przyprowadzenia dzieci na różaniec w poniedziałek lub czwartek.
6. W niedzielę, 28 października br., obchodzić będziemy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem Pakistan. Przerwać milczenie.
7. W liturgii tego tygodnia: w poniedziałek, 22 października wspominamy św. Jana Pawła II
8. Dziś wybory samorządowe. Pamiętajmy, że głosowanie jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Nauka Kościoła zobowiązuje nas do troski o dobro wspólne.
9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.