Zaczynamy żyć trochę jak pustelnicy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. To dobra okazja nie tylko do modlitwy, ale także do pogłębienia naszych więzi duchowych.Bądźmy zjednoczeni w Chrystusie i w łączności duchowej z Kościołem.
 Kaplica jest otwarta dla modlitwy prywatnej w dni powszednie od 9.00 do 18.00, a w niedzielę do 16.00